Digigraphie

Digigraphie to certyfikowany proces wydruku, który umożliwia fotografikom i artystom grafikom tworzenie limitowanych edycji ich prac. Digigraphie to wyznacznik doskonałości spełniający wyjątkowe kryteria i przeznaczony do ściśle określonych zastosowań. Wszystkie limitowane edycje wydruków artystycznych są opatrzone podpisem i pieczęcią autora.

Technologię tę zaprezentowano po raz pierwszy podczas obchodów stulecia Wystawy Jesiennej w Paryżu w 2003 r. Obecnie Digigraphie jest znakiem znanym i cenionym przez artystów z całego świata. Znak Digigraphie jest rozpoznawany na całym świecie, stosowany zarówno w przypadku obrazów i rysunków, jak i zdjęć czy grafiki komputerowej.

Jakość

Wydruki Digigraphie zapewniają wysoką jakość wiernych reprodukcji oryginalnych dzieł sztuki dzięki szerokiej gamie kolorów, głębokim czerniom i jasnej bieli. Oprócz tego oferowany jest duży wybór certyfikowanych papierów artystycznych co sprawia, że reprodukcje Digigraphie w pełni oddają piękno każdego dzieła sztuki.

Trwałość

Wydruki Digigraphie mają gwarantowaną trwałość minimum 60 lat* poświadczoną niezależnymi ceryfikatami laboratoriów Wilhelm Imaging Research (www.wilhelm-research.com) oraz LNE (Laboratoire National de Métrologie et d’Essais).

Wydruki Digigraphie stanowią trwałą inwestycję zwiększającą wartość reprodukcji dzieł sztuki dla kolekcjonerów.

Oryginalność

W celu zagwarantowania oryginalności dzieła sztuki wydruk Digigraphie musi zawierać określone elementy.

 • Sucha lub wilgotna pieczęć zawierająca informacje na temat producenta. Stosowane są trzy rodzaje pieczęci, zależnie od statusu producenta
 • Numeracja powinna umożliwiać łatwą identyfikację części serii oryginałów, którą można wyprodukować na zamówienie
 • Certyfikat oryginalności dołączony do każdego wydruku Digigraphie
 • Własnoręczny podpis artysty

Dostępność i informacje

Na stronie poświęconej technologii Digigraphie, pod adresem www.digigraphie.com, znajdują się szczegółowe informacje na temat znaku Digigraphie, artystów i ich prac oraz potwierdzenia ich oryginalności.

 • 10 kryteriów wyszukiwania — według autora, laboratorium, kraju i rodzaju prac.
 • Szczegółowe informacje na temat każdego dzieła, w tym:
  • Łączna liczba istniejących prac oraz prac wystawionych na sprzedaż
  • Format
  • Rodzaj papieru artystycznego
  • Informacje o artyście
  • Laboratorium